Ervaringen van naasten

Een zeer gevoelig kind in een onveilig thuis (website, 31 januari 2017)
Kassandra Goddijn
De moeder van Rein Hannik had ernstige psychische problemen. Haar kinderen leden er sterk onder. Rein blikt nu in een boek terug op zijn leven én op dat van zijn moeder.

Waarom luistert de ggz niet beter naar de familie? (website, 22 juli 2016)
Elleke Landeweer en Marieke van Keeken
In de media blijven berichten opduiken dat naasten zich niet gehoord voelen door de professionele hulpverlening. Waarom luistert de ggz niet naar hen? Het blijkt iets ingewikkelder te liggen.

Beelden zeggen meer dan duizend woorden (nr. 86, september 2015)
Kassandra Goddijn
Verslag van een dag voor naasten van familieorganisatie Labyrint In Perspectief.

De cirkel doorbroken (nr. 86, september 2015)
Joyce Schillemans
Opgroeien in een familie waarin meerdere generaties kampen met psychiatrische problematiek drukt een stempel op iemands leven. Joyce Schillemans schrijft hierover uit eigen ervaring.

Een onneembaar fort – ook voor insiders (nr. 85, juni 2015)
Bert Stevens
Wat gebeurt er als je als ggz-professional plotseling in de rol van naaste terechtkomt? Het overkwam Bert Stevens.

Monument voor een antiheld (nr. 83, december 2014)
Petra Jorissen
In verhalende gedichten blikt de Goudse stadsdichter Jan Graafland terug op het leven van zijn vader die steeds meer in de greep van de waanzin kwam.

Gek familie-uitje (nr. 82, september 2014)
Roos ten Berge
Anouk (37) is als kind seksueel misbruikt en ontwikkelde een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Ze wil graag dat haar familie een goed beeld krijgt van haar ggz-behandeling. Reden om haar moeder, zus en vriend uit te nodigen voor een familiedag. Haar zus Roos doet verslag.

Zorgen op het randje (nr. 78, september 2013)
Kassandra Goddijn
Kinderen van ouders met een psychiatrische stoornis kunnen de dupe worden van de toenemende nadruk op mantelzorg.

Botsende paradigma’s – Het experiment Wilhelminaoord en de gevestigde ggz (nr. 77, juni 2013)
Marijke Alkemade
Van 2005 tot 2012 voltrok zich in Wilhelminaoord in Sint Nicolaasga een uniek experiment. Medewerkers van GGZ Friesland en familieorganisatie Ypsilon zetten hier een woonwerkcentrum op voor mensen met ernstige psychiatrische klachten. Interview met Auke van Dijk die er van meet af aan bij betrokken was en er een proefschrift over schreef.

Veilige strijd kan herstel uit psychose bevorderen (nr. 76, maart 2013)
Annelies Faber en Hansje Galesloot
Psychiater Margreet de Pater analyseert in haar boek De eenzaamheid van de psychose dat psychoses onder jongeren vaak te maken met het naar buiten komen van onderdrukte emoties. Juist wanneer de familie grenzen aangeeft en zich sterk opstelt, kunnen die emoties besproken en geïntegreerd worden. Een gesprek over het van meet af aan betrekken van familieleden bij de behandeling.

Van familie moet je het hebben… (nr. 76, maart 2013)
Annelies Faber
Het betrekken van naasten in de behandeling van patiënten staat al jaren op de agenda van ggz-instellingen. Hoewel hun directies vaak prachtige beleidsnota’s voor de invoering van familiebeleid produceren, gaan hulpverleners in de praktijk maar moeilijk overstag.

Rouw om verlies van een levende (nr. 74, september 2012)
Maria de Lange
Column van een naaste.