Herstel en participatie 

Hoe word je van hulpverlener hoopverlener? (website, 7 mei 2017)
Peter Dierinck
‘Ik zou graag hoopverlener zijn,’ schrijft de Vlaamse psycholoog en kwartiermaker Peter Dierinck in zijn boek Hoop verlenen. ‘Want hoop – een van de kernelementen van herstel – is wat mensen kracht geeft.'

Warm en waarachtig, maar geen softies (website, 17 maart 2017)
Jaap Meeuwsen
In het Utrechtse Wegloophuis worden al 35 jaar mensen opgevangen die uit de reguliere psychiatrie weg zijn gelopen of gestuurd. Het is het enige overgebleven wegloophuis, maar recent zijn huiskamerachtige voorzieningen weer in opkomst.

Herstellen met outsider-strips (website, 30 januari 2017)
Petra Jorissen
Striptekenaar Danny Steggerda, vanwege de diagnose schizofrenie regelmatig omringd door hulpverleners, hield in de periode 2006 tot 2010 een getekend dagboek bij.

Verplichte reïntegratie: een gevaar voor de psychische gezondheid (nr. 86, september 2015)
Michi Almer
Deelnemers aan een Amsterdams reïntegratietraject werden door Michi Almer geïnterviewd. Deze trajecten blijken een psychisch ongezonde omgeving te zijn.

Zelfgestuurd en inclusief werken in de wijk (nr. 86, september 2015)
Annelies Faber & Michi Almer
In Zuid-Afrikaanse townships is 'Kwanda' een manier om bewoners te helpen zelf hun leefomgeving te verbeteren. In drie Amsterdamse wijken werd dit voorbeeld gevolgd. Kees Onderwater en Stephanie Verdoolaege vertellen erover.

Vriend GGZ – Ruggengraat van herstel (nr. 83, december 2014)
Simona Karbouniaris e.a. 
Evaluatie van een nieuwe vorm van hulpverlening: Vriend GGZ.

Juist oppervlakkig contact werkt in de wijk (website, 7 januari 2014)
Hansje Galesloot
Het is niet realistisch om in te zetten op warme en emotionele banden tussen buurtbewoners met en zonder beperking. Dit betoogt Femmianne Bredewold in haar proefschrift Lof der oppervlakkigheid.

Steeds meer 'mij' worden (nr. 83, december 2014)
Veronique Huijbregts
Verslag van een symposium, georganiseerd door het Dominicanenklooster in Huissen, over het vertellen van herstelverhalen.

Dromen durven waarmaken (nr. 81, juni 2014)
Laura Vegter en Ireen van der Lande
Wensen mogen hebben en deze vervolgens in de wereld zetten, is een belangrijke stap naar herstel. Maar hoe moet je durven dromen als je zelfvertrouwen door psychische klachten een flinke deuk heeft opgelopen? De redactie van de website Ervaringswijzer vertelt over (ex-)cliënten die, vaak juist vanuit de ervaring met hun psychisch ongemak, het aandurfden om iets op te zetten.

Kunst, yoga en jongleren – Een eigenwijs herstelproces (nr. 76, maart 2013)
Jannemiek Tukker
Beeldend kunstenaar Jannemiek Tukker vond een eigen weg naar herstel uit haar psychoses. Ze leerde niet alleen haar psychoses te plaatsen in haar levensgeschiedenis. Ook kreeg ze een nieuwe kijk op wat psychoses zijn en wat je ervan kunt leren.

‘Succesvolle zorgmijders’ over leven met stemmen, zonder psychiatrie (nr. 76, maart 2013)
Jenny Boumans
Lang niet iedereen die stemmen hoort of een psychose doormaakt zoekt professionele hulp. Niet al deze ‘zorgmijders’ zijn zorgwekkend. Een aantal weet een goed leven op te bouwen, zonder of met een zelfgekozen minimum aan hulp. Twintig ‘succesvolle zorgmijders’ vertelden tegen onderzoekers van VUmc en Trimbos hoe ze daarin slagen.

Hoe foto’s kunnen helpen bij herstel (nr. 74, september 2012)
Hansje Galesloot
Voor het herstel is het cruciaal dat een cliënt de regie over de beeldvorming weer in eigen hand neemt. Hoe zie jij jezelf, hoe wil je dat anderen jou zien? De projecten Photovoice en Foto-instrument helpen daarbij.

Herstellen van een psychiatrische diagnose (nr. 5, juni 1995)
Patricia Deegan
De Amerikaanse Patricia Deegan, op haar 17de schizofreen verklaard en nu werkzaam als hulpverlener, beschrijft hoe je jezelf kunt ontwikkelen tot een gezond persoon die daarnaast een psychische handicap heeft. 'Ik ben geen psychiatrische ziekte.'

Overbruggen (nr. 4, maart 1995)
Marlieke de Jonge
Als psychiatrisch patiënt zit je jarenlang in een inrichting en wil je weer aan het werk. Hoe doe je dat? Welke hulp kun je daarbij gebruiken en welke niet? Marlieke de Jonge bericht vanuit eigen ervaringen.

Aanpassen moet van twee kanten komen (nr. 2, september 1994)
Douglas Bennett
De Engelse psychiater Douglas Bennett pleit in een lezing voor 'psychiatrie-rondom' met veel meer aandacht vanuit de hulpverlening voor aanpassing van de sociale omgeving waarin de cliënt terugkeert.