Levenseinde

Euthanasie in ggz wordt bespreekbaar (website, 14 april 2013)
Hansje Galesloot
In Relevant, uitgave van de NVVE, staat een interessant interview met waarnemend geneesheer-directeur Paulan Stärcke van GGZ inGeest. Uit haar verhaal blijkt dat er bij GGZ inGeest al veel veranderd is in het bespreekbaar maken van euthanasie voor psychiatrische patiënten.

‘De stervensfase is eigenlijk een rijke tijd’ (nr. 74, september 2012)
Hansje Galesloot
In het hospice van psychiatrisch ziekenhuis Zon & Schild in Amersfoort is alles gericht op de waardigheid van het stervensproces. Een gesprek met de pioniers achter het hospice, Wubbien Wesselink en Heidi de Kam, beiden ggz-verpleegkundig specialist.

Interviews over palliatieve zorg (kaderteksten) (nr. 74, september 2012)
Veronique Huijbregts
Twee interviews met somatisch verpleegkundige Peter Arnoldus (consulent palliatieve zorg bij de Reinier van Arkel Groep) en casemanager Jacqueline Eilander (consulent palliatieve zorg bij GGz Breburg).

Een punt achter ondraaglijk lijden (nr. 74, september 2012)
Remco de Winter en Marieke de Groot
Per jaar maken in Nederland zo’n 1500 mensen een einde aan hun leven. Die onherroepelijke stap komt bij naasten, maar ook bij hulpverleners altijd hard aan. Waarom zetten mensen zo’n stap? Is die te voorkomen?

Luisteren naar doodswens kan levens redden (nr. 74, september 2012)
Michi Almer
Psychiaters hebben regelmatig te maken met mensen die niet meer willen leven. De Steungroep Psychiaters helpt hen om daar op een passende wijze op te reageren. Een interview met Johan Huisman, vrijgevestigd psychiater en voorzitter van de steungroep, en Cornelis van Houwelingen, psychiater bij GGz Eindhoven en onderzoeker op het gebied van suïcidepreventie.

Euthanasie in de psychiatrie (nr. 74, september 2012)
Judith Godschalx-Dekker
De belangstelling voor euthanasie in de psychiatrie groeit. Wat zijn nu precies de verschillen tussen euthanasie bij psychiatrische en bij somatische patiënten? En welke rol speelt wils(on)bekwaamheid hierbij?

Een nabestaande over de aanvaarding (nr. 74, september 2012)
Michi Almer
Thomas was 22 jaar toen hij zich verhing. Voor Deviant sprak Michi Almer met zijn moeder Judith over de vier jaar die aan zijn daad voorafgingen, waarin ze de doodswens van haar zoon ging begrijpen. De hulpverlening hield zich echter doof voor zijn noodkreten. ‘Hulpverleners weten zich geen raad met suïcidewens.’

Minder denken aan zelfdoding (nr. 74, september 2012)
Lucia Kooiman
Wat is piekeren over zelfdoding precies? En hoe kun je deze gedachten verminderen? Het zelfhulpboek Piekeren over zelfdoding biedt een praktische handleiding.