Het kwaad vanuit de psychiatrie bekeken

15 december 2016 • Redactie • AGENDA

KwaadHet kwaad lijkt volop aanwezig te zijn om ons heen: in verschrikkelijke terreurdaden, in de dreiging van het groeiende populisme en in de toenemende haat en verharding tussen mensen en groepen. Op een interessant symposium van stichting Psychiatrie en Filosofie op donderdag 9 februari zal het Grote Kwaad, dat we kennen van oorlog en geweld, gerelateerd worden aan het kwaad en de traumatiserende gevolgen daarvan in de spreekkamer van de psychiater.

Shakespeare’s opmerking dat There is nothing either good or bad, but thinking makes it so, vertegenwoordigt in een notendop het moderne denken over het kwaad. Sinds Kant en de Verlichting wordt het kwaad beschouwd als het ontbreken van het goede, en niet als een kracht of een eigenschap in zichzelf. In hoeverre kunnen we met dit moderne denken over het kwaad uit de voeten bij hedendaagse problemen in de psychiatrie?

De volgende vragen komen aan de orde:

  • Hoe verhoudt politiek geweld zich tot huiselijk geweld?
  • Wat zijn de gevolgen van oorlog en oorlogstrauma’s over generaties heen?
  • Hoe kunnen de traumatische vicieuze cirkels van wantrouwen, schuld en wraak doorbroken worden?
  • Hoe uit het kwaad zich in de spreekkamer van de psychiater?
  • Wat kan de psychiatrie zeggen over de locus van het kwaad: ligt deze in het individu, de groep, de instituties of daarbuiten?
  • Wat voor bijdrage heeft de psychiatrie aan het debat over en de bestrijding van terrorisme, genocide en (neo-)fascisme?

Voorlopig programma

Ochtend
Keynote lezing van Bram de Swaan (socioloog, emeritus-hoogleraar en auteur van Compartimenten van vernietiging): ‘Hoe gewoon zijn “gewone” massamoordenaars?’

Twee commentaren hierbij, waaronder door Colet van der Ven (auteur van Het kwaad en ik): ‘Het (on)gelijk van Hannah Ahrendt’

Middag
Keynote lezing van psychiater Nelleke Nicolai: ‘De onbewuste wortels van het kwaad; hoe ons denken gevormd wordt door mythes over het kwaad’

Twee commentaren hierbij, waaronder door Huub Mous over ‘jihad of verstandsverbijstering’ (Mous is auteur van teksten over de rol van religie en secularisering bij onder meer zijn eigen psychose).

Praktische informatie

Het symposium vindt plaats in de Eggertszaal van De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

De toegangsprijs voor professionals is € 170. Voor minder bemiddelden is er een kortingstarief van € 40. Studenten gratis.

Voor details en aanmelding: www.psychiatrieenfilosofie.nl/het-kwaad