Temptation Oord

7 oktober 2018 • Timo van Kempen •  COLUMN

imagesEen discussie over medicatie ontaardt nogal eens in een richtingenstrijd. Op de themadag ‘Brain in the ass? Zin en onzin over psychofarmaca’, pakte het begrip strijd wel heel letterlijk uit. De organisatie had kennelijk het een en ander voorzien. De ME in blauwe pakken en helmen plus schilden en bloedhonden, moest zorgen voor een neutraliserende en normaliserende werking op de toestromende bezoekers. Voor de nazorg stond Stichting Correlatie garant. Timo van Kempen was erbij en zag het aan. 

Hoog risicosymposium
Bezoekers en sprekers waren van tevoren nadrukkelijk gewezen op dit ‘hoog risicosymposium’. Ze hadden schriftelijk moeten verklaren dat deelname op eigen risico was. Tot verbazing van de organisatie was dit voor niemand een probleem. De gedrevenheid onder de sprekers en bezoekers was beslist hoog. Zoals verwacht neigde de toon van beide partijen tijdens de zaaldiscussies regelmatig naar ongenuanceerd fanatisme.

Bijzonder hoogleraar moleculaire kunde …..* bracht de zaal direct op stoom door wetenschappers met een andere visie op voorhand te typeren als ‘incompetente charlatans’ die ‘verzwegen financiële belangen’ bij de discussie zouden hebben. Dit leidde direct tot fel boegeroep op rij 3, 4 en 5 van de zaal waarna enkele stoelen van rij 6 richting podium werden gegooid. Na een korte tussenkomst van de brigadiers van de Mobiele Eenheid, werden enkele congresgangers afgevoerd.

Meditatiekussen en lachgas
Een korte time-out bleek te volstaan. De organisatie – vooruitziend als ze was - had voor een chillroom gezorgd waar bezoekers hun agressie gereguleerd konden releasen op meditatiekussens en lachgasballonnen. Nadat alle stoelen weer netjes waren teruggeplaatst, maakte de volgende spreker* zich op om de discussie een wetenschappelijke verdieping te geven. De invalshoek: ‘Verschillende oorzaken én verschillende remedies voor op het eerste gezicht op elkaar lijkende psychiatrische aandoeningen’, werd haar niet in dank afgenomen.

73586455 暴徒のクルーフと警察の対立の特徴図Een van de sponsoren** van de dag bestormde vloekend het podium en pakte de propvolle goodiebag af die de spreekster bij een informatiestand had gekregen. De krachttermen die de sponsor hierbij gebruikte gingen verloren in het tumult. Dat was ondertussen ontstaan rond de tafel waar bezoekers de accreditatiepunten voor hun aanwezigheid konden veiligstellen. Naar goed gebruik stond deze tafel vlak bij een deur waardoor bezoekers ongemerkt de zaal konden verlaten. Het kostte surveillanten dan ook opvallend weinig moeite deze bezoekers naar buiten te krijgen.

Placebo-effect?
Na een muzikaal intermezzo en een langdurig én voedzaam bezoek aan de hallen met promotiemateriaal, betrokken de bezoekers hun stoelen weer voor een paneldiscussie.

De dagvoorzitter*** verwelkomde enkel ervaringsdeskundigen waarvan sommige wél en andere géén baat hadden bij medicatie. Zij discussieerden over de stelling ‘de wereld is complexer dan míjn persoonlijke ervaring, mening en perceptie’. Opvallend in deze discussie was dat panelleden elkaar niet voortdurend onderbraken maar naar elkaar luisterden.

Veel grimmiger verliep de discussie tussen enkele wetenschappers in het tweede deel van de panelronde. Het betrof ook wel een ingewikkelde thematiek: kan zich een placebo-effect voordoen van drogredeneringen tijdens de discussie over zin en onzin van psychofarmaca?

Dit bleek een harde noot om te kraken. Aangezien de panelleden gedreven door elkaar schreeuwden en de bezoekers inmiddels rozig waren van de riante lunch met aperitief, viel het niemand op dat de strekking van de stelling een drogredenering in zichzelf droeg.

Gescheiden uitgang
Nadat de zaal door de dagvoorzitter was gewezen op de gescheiden uitgangen voor voor- en tegenstanders en deze iedereen had gewaarschuwd dat de dranghekken waren voorzien van camera’s en schrikdraad, ontstond er gejoel en geschreeuw op de parkeerplaats van het conferentieoord.

De organisatie laafde zich daarna aan de lachgasballonnen. Een van de sponsoren verstrekte oxazepam aan de dappere leden van de ME die deze dag weer veel mensenkennis had opgedaan.

De organisatie kon na afloop tevreden terugkijken op een uiterst sfeervolle symposiumdag.

*  Om reden van veiligheid zijn de namen van sprekers tijdens het symposium niet vermeld

** Om reden van veiligheid zijn de namen van sponsoren van het symposium weggelaten

*** Zie * en **