Hervorming ggz

Met of zonder grote broer? Over vernieuwen binnen of buiten de ggz (website, 18 december 2016)
Jan Theunissen
In 2017 starten proeftuinen van de beweging De Nieuwe GGZ, die in maart 2016 is gelanceerd. Maar valt de ggz eigenlijk wel in beweging te krijgen? Kun je niet beter inzetten op vernieuwing buiten de ggz zoals in kringen van de herstelbeweging geregeld te horen is?

De verzorgingsstaat verbouwd: hoop en zorgen (website, 27 oktober 2016)
Doortje Kal
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning. Verandert er door deze ‘transitie’ iets ten goede of gaat het om een ordinaire bezuinigingsronde?

De blinde vlek van de ggz (nr. 83, december 2014)
Gee de Wilde
De nieuwe Wet Langdurige Zorg is op de valreep ook voor mensen met een psychiatrische achtergrond toegankelijk gemaakt. Wil deze wet succesvol zijn, dan moet wel de mentaliteit in instellingen veranderen. De kwaliteit van leven van duizenden instellingsbewoners is in het geding.

Een kleinere ggz zonder betweterij – Deviant vierde twintigjarig bestaan (nr. 81, juni 2014)
Jos Dröes
Een verkleinde ggz, meer zorg vanuit de gemeenschap en een vruchtbare wisselwerking tussen de biologische psychiatrie en de herstelbeweging. Dat waren enkele vergezichten van psychiater Jos Dröes op het feestje bij het twintigjarig bestaan van Deviant op 14 maart in Brouwerij de Prael in Amsterdam.

Weerwerk tegen DSM-isatie van ggz (nr. 81, juni 2014)
Jan Theunissen
Onlangs verscheen de vijfde versie van de DSM, het Amerikaanse diagnostische handboek voor de psychiatrie. Hoogleraar Jim van Os zat als lid van de werkgroep psychotische syndromen dicht bij het vuur. In zijn boek De DSM voorbij! is hij kritisch over de uitwassen. Maar vooral presenteert hij een beloftevol en wetenschappelijk onderbouwd alternatief.

‘We denken niet meer vanuit een diagnose’ – Wethouders over ggz-decentralisatie in hun gemeente (nr. 78, september 2013)
Aartjan ter Haar
Gemeenten staan dichter bij de burger en zijn daarom beter in staat om ondersteuning te regelen voor kwetsbare inwoners. Dat is de gedachte achter de decentralisatie. Deviant vroeg acht wethouders uit verschillende delen van het land naar hun visie en plannen. Eén ding is zeker, de AWBZ-decentralisatie gaat leiden tot grote verschillen tussen gemeenten.

Lector Rick Kwekkeboom: ‘De ggz is naar binnen gekeerd’ (nr. 78, september 2013)
Hansje Galesloot
De overheid wil bereiken dat mensen met psychische problemen vaker buiten de muren van de ggz hulp vinden. Gemeenten krijgen daarom meer taken en ggz-instellingen moeten bedden inleveren. Goed nieuws voor de voorstanders van vermaatschappelijking? Of kunnen we vanwege het bezuinigingsaspect beter de hakken in het zand zetten? Een gesprek met lector Rick Kwekkeboom.

‘Van opname word je niet beter’ – Het heilige geloof van GGZ Noord-Holland-Noord (nr. 78, september 2013)
Veronique Huijbregts
De zorg zo dicht mogelijk bij huis geven en bedden afbouwen. Het zijn twee belangrijke uitgangspunten van het huidige overheidsbeleid en de Wmo. Bij GGZ Noord-Holland-Noord is dat al jaren praktijk. En niet om de zorg goedkoper te maken, maar omdat cliënten zelden beter worden van een opname.

De onzekere uitkomst van een keukentafelgesprek (nr. 78, september 2013)
Veronique Huijbregts
Margriet Mannak zit op persoonlijke titel in de Wmo-raad van de gemeente Nieuwegein. Met een echtgenoot met chronische psychiatrische problemen kent ze bovendien de ggz van nabij. De visie van een mantelzorger op de decentralisatie van de ggz.

Botsende paradigma’s – Het experiment Wilhelminaoord en de gevestigde ggz (nr. 77, juni 2013)
Marijke Alkemade
Van 2005 tot 2012 voltrok zich in Wilhelminaoord in Sint Nicolaasga een uniek experiment. Medewerkers van GGZ Friesland en familieorganisatie Ypsilon zetten hier een woonwerkcentrum op voor mensen met ernstige psychiatrische klachten. Interview met Auke van Dijk die er van meet af aan bij betrokken was en er een proefschrift over schreef.

Bang bezuinigen (nr. 76, maart 2013)
Gee de Wilde
Bestuurders van ggz-instellingen, zelf vaak dik betaald, hebben veel te angstvallige strategieën om bezuinigingen uit te voeren. Managers nemen juist kwetsbare delen van het ggz-bedrijf te grazen.

Op afstand, maar niet onpersoonlijk (nr. 72, maart 2012)
Veronique Huijbregts
E-hulpverlening groeit als kool. Het heeft veel voordelen. Cliënten durven opener over zichzelf te zijn, minder geremd door schaamte. En ze kunnen in het behandelcontact sterker de regie naar zich toetrekken. Maar is internethulp wel voor alle psychische problemen geschikt?

Tienmaal daags een piepmoment – Met PsyMate je stemming registreren (nr. 72, maart 2012)
Petra Jorissen
Straks kunnen we wellicht allemaal met een app op onze smartphone onze stemmingen peilen. Die app is dan afgeleid van de PsyMate waarvan de werking op dit moment wordt onderzocht. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend.

Italiaanse democratische psychiatrie als inspiratiebron (nr. 18, september 1998)
Fijgje de Boer en Sonja van Rooijen
Twintig jaar geleden werd in Italië de psychiatrie ingrijpend hervormd. In plaats van opname in een psychiatrische inrichting werd voortaan gestreefd naar opvang van de cliënt in de eigen omgeving. Nog altijd inspireert deze transformatie buitenlandse bezoekers.