Multiloogbijeenkomst online 

18 April 2020 • redactie • UITNODIGING 

Beste Vrienden van Multiloog,

FERzh multiloogIn deze bizarre tijd waar iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven, zijn ontmoeting en ervaringen uit het leven van alledag delen belangrijker dan ooit. Daarom hadden we deze week onze eerste online Multiloog-bijeenkomst via het videobelprogramma Zoom met zes mensen.

Het gesprek is heel goed verlopen. We hadden het onder andere over het dagelijkse leven onder corona maatregelen, over wat deze verwarrende tijd met ons doet en over persoonlijke ervaringen met naasten die ziek geworden zijn door het virus.
Iedereen vond het prettig om elkaar te zien en met elkaar te kunnen praten. Deze ervaring heeft ons bemoedigd om met de online bijeenkomsten door te gaan.

Mythes van vooruitgang

12 Maart 2020 • Petra Jorissen • NIEUWE THERAPIEEN

450x347 identity 795295 1280De afgelopen vijftig jaar zijn veel nieuwe psychotherapeutische modellen ontwikkeld die mooie beloftes in zich dragen. Een groot deel zou erg effectief zijn en bijdragen aan een toenemende geestelijke gezondheid van de Nederlander. Maar worden mensen echt beter van die nieuwe therapieën? Cijfers wijzen anders uit. Petra Jorissen zag op een symposium hoe psychiaters en therapeuten worstelen met het ambacht, de werkdruk, protocollen en DBC’s. Opvallend vaak vielen de begrippen ’onmacht’, ‘machteloosheid’, ‘leren verdragen’ en ‘gebrek aan zingeving’. 

Verliefd en autistisch

26 februari 2019• Henk Maurits • FILMRECENSIE

Mind my mindVraag mensen naar een film over autisme en in negen van de tien gevallen noemen ze Rain Man. Een iconische film uit 1988, met een glansrol van Dustin Hoffman die in één keer het begrip ‘autisme’ op de kaart zette. Inmiddels zijn we dertig jaar verder en hebben we een nieuwe blikvanger die ons rondleidt in de binnenwereld van iemand met autisme. Mind My Mind, een Nederlandse animatiefilm van 30 minuten wint prijs na prijs op internationale filmfestivals en draait sinds januari met veel succes in de Nederlandse filmtheaters. 


Inclusie in tijden van economisering

13 februari 2020 • Fritz Bremer • INCLUSIE

illiya vjestica 749716 unsplashFritz Bremer, een veteraan van de vermaatschappelijking en ambulantisering van de psychiatrie in Duitsland, vraagt zich in het laatste nummer van Sozialpsychiatrische Informationen samen met collega Wolfgang Bayer, af wat deze beweging heeft opgeleverd. Is het terecht dat de inrichting nog steeds als vijand nummer één wordt gezien? Bereiken projecten gericht op rehabilitatie en inclusie ook de mensen met de zwaarste problemen? We hadden onvoldoende oog voor de maatschappelijke context  van ons werk, menen de auteurs. Michi Almer vertaalde en bewerkte dit artikel voor Deviant.

Misverstanden rond psychotherapie

4 februari 2020 • Rozemarijn Esselink • BOEKEN

9789024430239 w215 h350Toen Flip Jan van Oenen in de jaren tachtig aan het werk ging bij de Amsterdamse crisisdienst, was de verwachting dat crisisinterventie met directieve en systeemtherapie veel patiënten zou kunnen helpen. Dat viel tegen. Bij het doornemen van de wetenschappelijke literatuur van de afgelopen halve eeuw ontdekt Van Oenen dat in geen enkele psychotherapeutische methode beter werkt dan een andere. Maar Als hij daarover spreekt met collega's stuit hij op collectieve ontkenning. In zijn boek Het misverstand psychotherapie stelt Flip Jan van Oenen voor om te stoppen met onderzoek naar alsmaar weer nieuwe therapiëen. Wat therapeuten beter kunnen doen is cliënten helpen om 'de onoplosbaarheid te leren verdragen'.

Zorgelijk management in de GGZ          

14 januari 2020 – redactie - OPROEP

hunters race MYbhN8KaaEc unsplashStaan de GGZ en het zorgstelsel in Nederland op omvallen? Of zelfs op instorten? En zo ja, welke rol spelen marktwerking en management daarin? De redactie van Deviant ziet steeds meer hulpverleners en patiënten in de verdrukking komen door beleid dat belangen lijkt te dienen die niets te maken hebben met goede zorg. Tijd dus voor een gedegen artikel hierover. Om dat te kunnen schrijven zoeken we verhalen van werkers in de GGZ die – desgewenst anoniem – hun ervaringen met ons willen delen. 

Een coach voor alles en iedereen

2 januari 2020 • Petra Jorissen • COLUMN 

Beste bezoekers van de site,

De Deviantredactie hoopt op voorspoed op alle levensterreinen voor jullie allen! Dat jullie dit jaar verschoond mogen blijven van ongewenste en opgedrongen hulp wensen we ook.

Leefstijl 2Afgelopen tijd ben ik, via radio, tv, dagblad en sociale media, compleet bedolven onder beklemmende berichten over nut en noodzaak van de coach. Een modern mens zonder een coach of vijf redt het immers niet meer in deze ingewikkelde samenleving. Mensen móeten een coach (liefst meerdere) willen. Zien ze het nut er niet van in, dan zijn ze laagbegaafd, stekeblind, iets ertussenin of allebei. In dat geval gaat binnenkort alles in het werk gesteld worden hen een coach door de strot te persen.

Verdwalen in je herinneringen

24 december 2019  • Henk Maurits • FILMRECENSIE

Lost in memories 1Dementie heb je in de meeste gevallen niet alleen. Ook de familie lijdt er onder. Partners, zonen dochters. Of het nu in Nederland is of in China, de problemen als gevolg van dementie en de pijn als iemand de weg kwijtraakt en verdwaalt in zijn herinneringen, zijn min of meer vergelijkbaar. Dat beeld hield ik over na het zien van twee actuele films over dementie op het afgelopen internationale documentaire filmfestival IDFA 2019. 

Wet Verplichte GGZ, betere zorg of onrechtvaardig?

15 december • Yaira Schoester • WET VERPLICHTE GGZ

Thumbnail Wet verplichte ggzOp 1 januari 2020 gaat de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) in. Vanaf dan vervangt die de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrisch Ziekenhuizen (Bopz). Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de nieuwe wet de zorg centraal. Klinkt goed. Maar pakt dit ook zo uit voor de cliënt? Yaira Schoester heeft gerede twijfels en legt die voor aan het ministerie.

Verwarring ontward

8 december 2019 • Michi Almer • VERWARDE PERSONEN

9789083003726 front kopieIn het debat over wat we tegenwoordig personen met verward gedrag noemen, ontbreekt de stem van degenen op wie de schijnwerpers gericht worden. Socioloog Karlijn Roex weet uit ervaring hoe het is, als ‘verward’ te worden weggezet.Ze volgde het debat op de voet en schreef hierover: In verwarde staat, kritiek op een politiek van normaliteit. Een verontrustend boek, dat een nieuw licht werpt op alle uitspraken en maatregelen als het om de verwarde medemens gaat. Ze brengt die in verband met de manier waarop macht werkt in onze neoliberale samenleving.