Depressie als symptoom van onze tijd

29 augustus 2019 • Rozemarijn Esselink • BOEKRECENSIE

9200000095007087In een paar decennia is depressie opgeklommen tot nummer één op de ranglijst van ernstige stoornissen. Toch weten we er nog steeds weinig van. Bert van den Bergh, filosoof en psycholoog, probeert opheldering te vinden door depressie in een collectieve en culturele context te plaatsen. En door in te zoomen op de individuele ervaring: 'Wat is er bij deze stoornis precies verstoord? En waarom is deze stoornis zo wijdverbreid?' Rozemarijn Esselink las De schaduw van de zwarte hond. Depressie als symptoom van onze tijd, een bewerking van zijn proefschrift uit 2018.

Vraagtekens bij onderzoeksverslag MIND

19 augustus 2019 • Quinta Klinkhamer • OPINIE 

3362 toekomstAfgelopen voorjaar verscheen ‘Je toekomst zelf inkleuren’, interviews met mensen over hun herstel, een onderzoeksverslag van het Landelijke Platform Psychische Gezondheid MIND. Tevens het derde deel van een serie onderzoeken uitgevoerd tussen 2016 en 2018. Dit is een onderzoek naar informele zorg en ervaringsdeskundigheid. Quinta Klinkhamer, zelf een van de respondenten in de eerste twee onderzoeken, keek naar de uitkomsten van het onderzoek en zet vraagtekens bij de aanpak. 

Een inzichtgevende psychotherapie

13 juli 2019 • Marijke Alkemade •  BOEKBESPREKING

9789402240528 mailing coverDe therapeut & Anna, een inzichtgevende psychotherapie, is het verhaal van een vrouw die vanwege psychische klachten naar een psychiater verwezen wordt voor een inzichtgevende behandeling. Een vrouw waar het ogenschijnlijk goed mee gaat. Ze is jong, mooi, intelligent en succesvol als kunstenaar. Toch voelt ze zich innerlijk leeg en zonder waarde. 

De ggz moet dringend beter!

4 juli 2019 • Yaira Schoester • OPINIE

763Per 2022 wordt, als het aan de Nederlandse Zorgautoriteit en tal van betrokken partijen ligt, een nieuwe bekostiging ggz ingevoerd die een einde maakt aan het huidige diagnose-behandel-combinatie (dbc) systeem. In plaats van dbc’s zullen voortaan zorgprestaties worden vergoed. Yaira Schoester ziet dit als een stap in de goede richting, maar er moet meer gebeuren. Weer wordt vooral gesproken over administratieve lasten- en kosten en nauwelijks over de kwaliteit van de ggz.

Het kwam op en het ging 

16 juni 2019 • Sjaan Flikweert • VERWARDE PERSONEN7

Sjaan Flikweert, performance artist, danser & theatermaker, bracht tijdens de discussieavond over Verwarde Personen in De Balie in Amsterdam (zie ook bijdrage van 8 juni) onderstaande column over het voetlicht.

Déja vu in De Balie

8 juni 2019 • Gee de Wilde • VERWARDE PERSONEN

krantenknipsels te klein 0Het onderwerp verwarde personen kan de laatste jaren op veel belangstelling rekenen. Afgelopen lente stond 'deze categorie' ook weer eens centraal in een debat in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Twee verslaggevers boden ons hun bevindingen op schrift aan. We ontvingen ook de column die die avond gepresenteerd werd. Leest u zowel de column als de beide verslagen van deze avond. Hieronder eerst het verslag van oud-Deviantredacteur Gee de Wilde.

Je moet wel meewerken

30 mei 2019 • Richelle Wansing • THERAPIE

nathan dumlao 599281 unsplashHet zal je maar gebeuren: terechtkomen bij een psycholoog die hardnekkig probeert een probleem te behandelen dat je niet hebt, en het probleem waar je voor kwam negeert. Het overkwam Richelle Wansing, die voor ons nauwgezet reconstrueerde wat er gebeurde. In deze tijden van kortdurende, protocol-gestuurde psychotherapie zou zoiets wel vaker kunnen voorkomen. Maar als het probleem waarvoor je hulp zoekt, is dat je jezelf veel te meegaand vindt, dat je steeds in situaties komt waarin anderen de regie hebben dan wordt het wel heel bizar.

Van verblijf voor onrustige vrouwen tot kunstenaarsverblijf

21 mei 2019 • Marienelle Andringa • HET VIJFDE  SEIZOEN

Gebouw Het Vijfde SeizoenKunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen in Den Dolder, bestaat langer dan 20 jaar. Het is gevestigd in het voormalige huis voor ‘onrustige’ vrouwen met als doel via kunst ervaringen met de psychiatrie naar buiten te brengen. Dat wil zeggen: alle kunstwerken vertegenwoordigen op hun eigen manier de omgang met mensen die kampen met psychische ziektes. 

Vereniging tegen de Kwakzalverij trekt fel van leer 

12 mei 2019 • Timo van Kempen • REPORTAGE

2309BINalterbatiefDe Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) schreef afgelopen januari een brief aan de Raad van Bestuur van het UMCU. Hoogleraar psychiatrie Jim van Os, epidemioloog en Hoofd Divisie Hersenen van het UMC Utrecht, zou zich inlaten met ‘perfide kwakzalverij’. De vereniging deed een dringend verzoek Van Os op deze ‘misstap’ aan te spreken. In reactie daarop daagde Van Os emeritus hoogleraar en bestuurslid Michiel Hengeveld van bovengenoemde vereniging uit tot een openbaar debat. Hengeveld ging hier niet op in. Deviant vroeg andere initiatieven op het terrein van de aanvullende geneeskunde naar hún ervaringen met de anti-kwakzalvers. 

Communicatie in de ggz

27 april 2019 • Rozemarijn Esselink • BOEKRECENSIE

 

9789058983275 w300 h420Nu hulpverleners in de ggz voornamelijk computergericht communiceren is een boek over patientgerichte communicatie meer dan welkom. Patiëntgericht communiceren in de ggz gaat over herstelondersteunende zorg, en die 'begint met contact maken met de cliënt, vanuit zijn perspectief en onder allerlei omstandigheden. (..) Patiëntgericht communiceren is een wijze van communiceren waarbij de hulpverlener zijn communicatiestijl zo veel mogelijk aanpast aan de individuele patiënt, terwijl hij toch zichzelf blijft.' Deze 'praktijkgids' is bestemd voor kortweg alle hulpverleners in de ggz, dat tekent de enorme breedte van dit boek.